فایرفاکس 84 به طور چشمگیری عملکرد را در Mac Silicon Mac افزایش می دهدبا وجود اینکه سال 2020 مانند یک سال دیگر نیست ، موزیلا موفق شد به آن پایبند بماند ، اما برنامه ماهانه انتشار Firefox و Firefox 84 اکنون برای بارگیری در دسترس است.

در حالی که فایرفاکس 83 با تعدادی بهبود امنیتی روبرو شده است ، مهمترین مورد در آخرین نسخه پشتیبانی بومی دستگاههای macOS مانند MacBook Air جدید ، MacBook Pro و Mac mini است که همگی با تراشه M1 اپل کار می کنند. طبق گفته موزیلا ، فایرفاکس 84 بیش از دو و نیم برابر سریعتر راه اندازی می شود و برنامه های وب نیز اکنون دو برابر پاسخگو هستند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>