فیلم جدید Mortal Kombat تاریخ اکران آوریل 2021 را دریافت می کندفیلم Mortal Kombat 2021 تاریخ اکران جدیدی دارد و این پوستر تازه است که ما را در چه زمانی می توانید تماشا کنید و اولین بار کجا خواهید دید نشان می دهد.

طبق پوستر توئیت شده توسط فیلم رسمی MK MK توییتر ، 16 آوریل 2021 زمانی است که شما می توانید فیلم جدید Mortal Kombat را پخش کنید یا به دیدن آن بروید.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>