[ad_1]

10 نمایش جنگ ستارگان طی چند سال آینده به دیزنی پلاس می آید – و 9 مورد از آنها در جریان پخش مستقیم این روز دیزنی سرمایه گذاران یا نشان داده شده اند. در بالای این مجموعه های ورودی که دو سریال از The Mandalorian پخش می شوند ، با دو فیلم جدید آشنا شدیم. قابل توجه ترین آنها اسکادران سرکش است که به عنوان اکران بعدی تئاتر در حماسه جنگ ستارگان در سال 2023 تأیید می شود.

در زیر ، آنچه را که در این هفته درباره هر یک از آنها آموخته ایم و همچنین به طور کلی انتظارات از پروژه های جنگ ستارگان را توضیح خواهیم داد. جدا از Rogue Squadron ، همه اینها در Disney Plus برتر هستند – و البته Rogue Squadron ، پس از نمایش تئاتر ، به Streamer نیز می آید.[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir