فیلم Star Wars: Rogue Squadron از یک منبع هیجان انگیز الهام گرفته استجزئیات جدیدی درباره فیلم جنگ ستارگان Rogue Squadron سال 2023 توسط کارگردان پتی جنکینز فاش شده است ، که می گوید این فیلم “با اثرگذاری زیاد از بازی ها و کتاب ها” کار اصلی را انجام می دهد “. این مطابق مصاحبه جدید با IGN است.

Rogue Squadron برای نسلی از طرفداران جنگ ستارگان یک معنی دارد: بازی های ویدیویی در مورد X-Wings و دیگر سفینه های شورشی که امپراتوری را در انواع سیارات جنگ ستارگان منفجر می کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>