قطع گوگل باعث کشته شدن تلفن های اندرویدی شد و نشان داد که اکوسیستم های فناوری شکننده هستند


Google پایین آمده است (یا بستگی دارد) (بسته به وقتی که این مقاله را بخوانید) ، باعث می شود اکثریت قریب به اتفاق امپراتوری برنامه ها و خدمات خود غیرقابل استفاده شود. Google Maps گم شده است ، Gmail به فرستنده بازگشته است و Google One gOne است.

شاید سخت ترین بخش صلاحیت گوگل برای مجموعه برنامه های اندرویدی آن باشد. گوگل اندروید را ایجاد می کند ، پلتفرمی که بسیاری از سازندگان تلفن از آن استفاده می کنند و همچنین بسیاری از برنامه هایی که روی آن اجرا می شوند مانند Google Photos ، Google News و غیره را ایجاد می کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>