[ad_1]

مایکروسافت برای برخی از مشکلات شناخته شده مربوط به دستگاه های ویندوز 10 با درایورهای صوتی خاص برای دستگاه های Conexant و Synaptics اصلاح جزئی را منتشر کرده است. این موضوع از ماه مه امسال در دست بررسی است.

پیش از این ، دستگاه های ویندوز 10 با سو mal عملکرد درایورهای Conexant یا Synaptics هنگام نصب به روزرسانی ، خطای توقف و “صفحه آبی مرگ” مخوف را دریافت می کنند. حفاظت دارای 25702662 و 25702673 به عنوان یک راه حل کوتاه مدت با مایکروسافت اعلام کرده است که هر دو موضوع مربوط به این موارد اکنون حل شده است.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر