[ad_1]

مایکروسافت در مورد “مداوم بد افزار کمپین »ساخته شده است تا تبلیغات جعلی را به نتایج جستجو تزریق کند و اطلاعات شخصی قربانیان را سیفون کند.

با توجه به الف اطلاع توسط این شرکت منتشر شده است ، این بدافزار حداقل از ماه مه در گردش است و می تواند در بیش از 30000 دستگاه در روز در اوج خود در تابستان پیدا شود.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر