ما باید جریان داشته باشیم: Chromecast سرانجام با Apple TV Plus کار خواهد کردامروز Google اعلام کرد Chromecast جدید و ارزان قیمت با دانگل پخش تلویزیونی Google TV به روزرسانی دریافت می کند که شامل Apple TV در اوایل سال آینده است و به شما امکان می دهد نمایش ها و فیلم های Apple TV Plus را در پخش کننده Google خود پخش کنید.

Apple TV ابتدا با دستگاه های Google TV وارد Chromecast جدید می شود و سپس سرانجام به دستگاه های Android TV مانند Sony A8H / AH8 OLED ، Hisense H8G Quantum و Nvidia Shield TV نیز راه پیدا می کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>