ما در BlizzCon 2021 یک به روزرسانی ‘بزرگ’ Diablo 4 دریافت خواهیم کرد


Blizzard طعنه زده است که ما در Diablo 4 آینده ، در BlizzCon 21 ، یک به روز رسانی “کوچک” دریافت خواهیم کرد.

در جدیدترین بروزرسانی سه ماهه Diablo 4 ، مدیر بازی Luis Barriga نوشت که روند پیشرفت بازی “با یک کلیپ ثابت” ادامه دارد و طرفداران به روزرسانی بزرگ بعدی Diablo 4 را در BlizzCon 2021 دریافت می کنند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>