مدیر عامل شرکت اپل از دنیا می خواهد اهداف آب و هوایی قوی تری را اتخاذ کنندمدیر عامل شرکت اپل ، تیم کوک ، دولت ها و صنعت را ترغیب کرده است که اهداف جاه طلبانه آب و هوایی را سال آینده اتخاذ کنند و گفت که رهبران کشورها و شرکت ها “بار عمل” دارند.

کوک در معرفی اهداف خاص در اظهار نظرهایی که به عنوان بخشی از اجلاس جاه طلبی سازمان ملل متحد ارائه شد ، متوقف شد اما فاش کرد که اپل اکنون به 95 تامین کننده خود کمک می کند تا به انرژی های تجدیدپذیر روی بیاورند – این از 70 مورد قبلی بود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>