[ad_1]

یک کمپین جدید نیزه فیشینگ کشف شده است که از ایمیل های جعلی Microsoft Exchange برای هدف قرار دادن کاربران Office 365 استفاده می کند. این حمله هماهنگ دارای طیف وسیعی از اهداف است اما به نظر می رسد بیشتر در کاربران Office 365 در چندین صنعت اصلی از جمله مراقبت های بهداشتی ، بیمه ، خدمات مالی و تولید متمرکز باشد.

محققان امنیتی در سکوی امنیتی ایمیل IRONSCALES پس از یافتن هدف قرار گرفتن تقریباً 100 مشتری خود ، حمله را کشف کردند. این حمله از تکنیک متقلبانه برای جعل دامنه استفاده می کند که تعیین اصل ایمیل فیشینگ را دشوار می کند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir