«مزرعه کلیک» گسترده اینستاگرام در زیر نقض داده ها پیدا شده استحساب های جعلی در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی اغلب برای ارتکاب کلاهبرداری و همچنین انتشار اخبار نادرست و اخبار جعلی مورد استفاده قرار می گیرند ، به همین دلیل کشف اخیر یک “مزرعه کلیک” گسترده اینستاگرام بسیار نگران کننده است.

برای کسانی که آشنا نیستند ، مزرعه های کلیکی عملیاتی هستند که کارگران کم درآمد ، معمولاً در کشورهای در حال توسعه و بدون مقررات دقیق داده ها ، برای کلیک بر روی پیوندها و تعامل با کاربران بصورت آنلاین یا برای کسب درآمد از طریق تبلیغات و یا تورم دنباله های شخص در یک شبکه اجتماعی ، پول دریافت می کنند. .


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>