مسنجر فیس بوک می تواند شگفت آورترین رقیب بزرگنمایی در سال 2021 باشددر بهار ، وقتی همه گیر شدن و قفل شدن در سراسر کشور مردم را مجبور به داخل کرد ، کنفرانس ویدیویی خدمات – و بزرگنمایی و تیم های مایکروسافت به ویژه – به کانون توجهات پرتاب شدند.

طی نه ماه گذشته ، هر دو یک افزایش چشمگیر در تعداد کاربران فعال ثبت کرده اند و اکنون هر روز میلیاردها دقیقه جلسه را برگزار می کنند. مطابق با Google Trends داده ها ، “بزرگنمایی” حتی چهارمین اصطلاح جستجو شده در سال 2020 شد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>