[ad_1]

در بهار ، وقتی همه گیر شدن و قفل شدن در سراسر کشور مردم را مجبور به داخل کرد ، کنفرانس ویدیویی خدمات – و بزرگنمایی و تیم های مایکروسافت به ویژه – به کانون توجهات پرتاب شدند.

طی نه ماه گذشته ، هر دو یک افزایش چشمگیر در تعداد کاربران فعال ثبت کرده اند و اکنون هر روز میلیاردها دقیقه جلسه را برگزار می کنند. مطابق با Google Trends داده ها ، “بزرگنمایی” حتی چهارمین اصطلاح جستجو شده در سال 2020 شد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر