مصاحبه با هانس پتر هولن ، دکتر RIPE NCCمصاحبه با هانس پتر هولن ، که در ماه مه سال 2020 نقش مدیر عامل RIPE NCC را عهده دار شد و بیش از سی سال تجربه کار در صنعت اینترنت را با خود به همراه آورد.

چه چالش های جدیدی از زمان شروع همه گیری Covid-19 دیده اید؟

همه گیری COVID-19 میزان وابستگی جامعه به اینترنت را برجسته کرده است. این یکی از جنبه های اساسی زندگی ما شده است – مهمترین مورد آن امکان کار از راه دور است. اگرچه برای بسیاری از افراد مثبت تلقی می شود ، اما افزایش کار در خانه از نظر کیفیت خدمات ، سطح متفاوتی از نیاز را ایجاد می کند ، زیرا کارگران خانگی برای کار ، یادگیری ، برقراری ارتباط و بسیاری موارد دیگر به اینترنت متکی هستند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>