معاملات آیفون 11 به Verizon برگشته است – امروز 300 دلار کاهش قیمت داشته باشید


معاملات آیفون 11 در Verizon در غیاب دو رویداد بزرگ فروش امسال – جمعه سیاه و دوشنبه سایبر – مشهود بود ، اما به نظر می رسد که قرمز بزرگ اکنون برای تبلیغات این دستگاه قدیمی (اما هنوز هم عالی) دوباره در حلقه است.

از امروز ، می توانید با خرید یک برنامه جدید و نامحدود ، تخفیف انحصاری انحصاری آنلاین و جدی 300 دلاری آنلاین برای آیفون 11 در Verizon کسب کنید – تخفیفی که به معنای پرداخت ماهانه 12.49 دلار است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>