میلیون ها تصویر پزشکی به صورت آنلاین درز کرده است تا توسط کسی قابل مشاهده باشدکارشناسان امنیتی کشف کرده اند که بیش از 45 میلیون تصویر پزشکی پس از ذخیره شدن در سرورهای محافظت نشده آزادانه در دسترس بوده است.

در یک گزارش جدید ، تیم تحلیلگر در ارائه دهنده مدیریت ریسک CybelAngel میلیون ها تصویر حساس پیدا کرد که توسط هر کسی قابل مشاهده است ، بدون اینکه به اطلاعات امنیتی احتیاج داشته باشد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>