میلیون ها دستگاه اینترنت اشیا می توانند در برابر این اشکالات امنیتی غیرقابل اصلاح آسیب پذیر باشندبالاخره ممکن است دستگاه های اینترنت اشیا the به آزبست آینده تبدیل شوند زیرا تحقیقات جدید Forescout نشان داده است که 33 آسیب پذیری جدید برای تخریب حافظه وجود دارد که میلیون ها دستگاه متصل در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

این نقص ها بر روی چهار پشته منبع باز TCP / IP (uIP ، PicoTCP ، FNET و Nut / Net) تأثیر می گذارد که به عنوان اجزای اساسی میلیون ها دستگاه متصل از جمله حسگرها و چراغ های خانه هوشمند ، بارکد خوان ها ، سیستم های اتوماسیون ساختمان ، تجهیزات شبکه سازمانی کار می کنند. و حتی سیستم های کنترل صنعتی.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>