نرم افزار سرور HPE دارای نقص امنیتی “حیاتی” استHPE با انتشار یک خبرنامه امنیتی جدید ، آسیب پذیری صفر روزه را در آخرین نسخه نرم افزار سرور Systems Insight Manager (SIM) خود فاش کرده است.

HPE SIM یک راه حل اتوماسیون مدیریت و پشتیبانی از راه دور برای ویندوز و لینوکس است که برای استفاده در سرورهای شرکت ، محصولات ذخیره سازی و شبکه استفاده می شود.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>