[ad_1]

اخیراً شایعاتی مبنی بر اینکه دوربین فرمت متوسط ​​Fujifilm GFX100 به زودی جانشین کوچکتر می یابد – و اکنون به نظر می رسد ممکن است نامی برای شگفتی 102MP داشته باشیم.

با توجه به شایعات معتبر فوجی ، این دوربین Fujifilm GFX100S نامیده می شود – و این نامی است که چند سرنخ در مورد طراحی و سبک آن به ما می دهد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir