[ad_1]

تحقیقات جدید نشان می دهد که نقص های امنیتی جدی در فن آوری های شبکه 5G وجود دارد که می تواند هکرها را مختل کند و یا هویت شخصی را بدزدند.

نگران کننده این است که آسیب پذیری ها هم در شبکه های غیر مستقل 5G موجود و هم در شبکه های مستقل آینده کشف شده اند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر