نمایش انیمیشن بزرگ بعدی Netflix Sonic the Hedgehog است – و در واقع امیدوار کننده به نظر می رسداوایل امروز ، Netflix با اولین نگاه به مجموعه انیمیشن بعدی خود: Sonic the Hedgehog ، مخاطبان خود را در توییتر طعنه زد.

این توئیت از آن زمان حذف شده است ، اما پیش از این سایت هایی مانند Polygon قبلاً یک نسخه از آن را گرفته بودند:


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>