نوکیا به عنوان پرچمدار برنامه Hexa-X 6G در اتحادیه اروپا هدایت می شودنوکیا قرار است که پیشگام برنامه تحقیقاتی 6G اتحادیه اروپا باشد ، وعده داده است که جهان انسان ، فیزیک و دیجیتال را با اتصال بی سیم متحد می کند.

توسعه شبکه های 6G هنوز در مراحل اولیه است ، اما اتفاق نظر کلی این است که استاندارد سرعت 1 ترابایت بر ثانیه و تأخیر کمتر از 100 میکروثانیه را ارائه می دهد – و آن را تنها با یک دهم تأخیر 50 برابر سریعتر از 5G می کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>