محصولات عطاری می توانند طیف وسیعی از مواد موثر را به شما ارائه دهند، بطوریکه استفاده از این محصولات، بخشی از سبک زندگی سالم و طبیعی شما باشد. بهطورِطبیعی، این واژه در آغاز بیشتر به فروشندگان مواد خوشبو گفته میشده، و با گذر زمان، دامنۀ معنایی آن گسترش یافته است.

امروزه مردم به خطرات داروهای شیمیایی آگاه شده اند و به درمان های گیاهی اعتماد بیشتری پیدا کرده اند. از خرید ترکیبات عجیب گیاهی خودداری کنید و تنها محصولات خالص گیاهی را تهیه نمایید. داروهای گیاهی، شامل انواعی از گیاهان گوناگون اند و می توانند از قسمت هایی مانند برگ، گل و یا ریشه گیاه تهیه شوند. کتاب قانون از تاثیرگذارترین متون پزشکی دنیا است که تاکنون نوشته عطاری ثامن مشهد شده است. در قرن های هفت و هشت میلادی به دنبال فتح اسلامی آفریقای شمالی، پژوهشگران مسلمان بسیاری از متون پزشکی یونانی و رومی را بدست آوردند.

دماوند – بعد از 30متری نیروی هوایی – پ. پزشک نامدار ایرانی تلفیقی از یافته های حاصل از گیاهان سنتی روم و یونان باستان با پژوهش ها و دانسته های باستانی ایرانی را در کتاب قانون خود ذکر کرد. ابن سینا یکی از پزشکان نامدار ایرانی در زمینه عطاری ها اعتقاد بسیاری به آنها داشته و حتی در کتاب قانون خود یافته های علمی خود را حاصل از گیاهان سنتی روم و یونان را با پژوهش ها و دانسته های باستانی ایرانی آورده است.

دکتر مهدی صالحی متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک و دبیر انجمن طب سنتی استان مرکزی گفت: مباحث مربوط به طب سنتی به چندین مقوله مهم تقسیم بندی می شود. دکتر کرچی بعدها مسلمان و پس از فوت در گورستان ملکی در حومه تربتحیدریه به خاک سپرده شد. مطالعه این کتاب با توجه به قسمتهای مختلف و طبقه بندی شده که مبنای شروع و ادامه عطاری است بنا به اصالت آن دارای ارزشی فراوان بوده و با توجه به این که شیوه خرید و فروش و ارائه گیاهان توسط همکاران محترم مخصوصا در دهه اخیر به فراموشی سپرده شده، مطالعه باب مکاسب از عطاری صحرا ضروریات است.

ایندکسر