هدست Oculus Rift S VR اکنون 100 دلار تخفیف دارد اما سطح سهام Quest 2 در حال خزیدن است


مدت هاست که هدست Oculus Rift VR یکی از بهترین تنظیمات بازار برای افرادی است که بعد از عملکرد رایانه در یک دستگاه میان رده وجود دارد. با این وجود 399 دلار و با عملکردی قابل مقایسه ، قیمت این قیمت به هیچ وجه در Oculus Quest 2 قرار نگرفت.

امروز همه چیز تغییر کرد ، زیرا Oculus قیمت هدست Rift S VR خود را 100 دلار کاهش داد. این باعث می شود دستگاه گل سرسبد در Oculus و Amazon در رکورد کم 299 دلار قرار گیرد ، قیمت اکنون مطابق با آخرین Oculus Quest 2 است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>