هدفون های بی سیم ارزان در آستانه بهبود قرار دارند – بدون افزایش شدید قیمتبهترین گوشواره های بی سیم امروزه ترکیبی عالی از کیفیت صوتی عالی ، حذف نویز فعال و دسترسی آزادانه به دستیار صوتی دستگاه شما را ارائه می دهند ، همه در یک بسته جمع و جور قرار دارند – اما این جوانه ها می توانند بسیار گران قیمت باشند.

اکنون ، با انتشار این خبر که Qualcomm QCC3065x Soc را راه اندازی کرده است ، یک تراشه هدفون بی سیم واقعی که همراه با پشتیبانی از Bluetooth LE Audio است ، این ویژگی های برتر ممکن است به گوشهای بی سیم ارزان نیز برسد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>