[ad_1]

یک آسیب پذیری بدون وصله مرد در میانه (MiTM) کشف شده است که تمام نسخه های Kubernetes را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند از راه دور توسط مهاجمان مورد سو استفاده قرار بگیرد.

آسیب پذیری شدت متوسط ​​، که سال گذشته توسط Eevenne Champetier توسط Anevia کشف شد و به عنوان CVE-2020-8554 ردیابی شد ، یک مهاجم را قادر می سازد بدون ایجاد تعامل با کاربر ، از طریق غلاف ها (یا گره ها) خدمات و غلاف ها را ایجاد یا ویرایش کند.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir