همکاری جدید اپل ممکن است به بسته شدن یکی از بدترین حفره های حریم خصوصی وب کمک کندمهندسان Cloudflare ، Apple و Fastly مشترکاً نویسنده استاندارد جدید DNS پیشنهادی هستند که آدرس IP را از نمایشگرها جدا می کند تا ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای دانستن اینکه کاربران از کدام وب سایت بازدید می کنند دشوارتر باشد.

پروتکل جدید اینترنت ، Oblivious DNS-over-HTTPS (ODoH) نامیده می شود ، می تواند به بسته شدن یکی از بدترین حفره های حریم خصوصی وب کمک کند و Cloudflare کد منبع خود را در دسترس عموم قرار داده است تا هر کسی بتواند ODoH را امتحان کند یا حتی سرویس ODoH خود را اجرا کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید