هنوز از Chrome استفاده می کنید؟ گزینه جستجوی جدید Edge دلیل خوبی برای تغییر وضعیت به شما ارائه می دهدگزینه جدید Microsoft Edge در نوار کناری اکنون در دسترس همه کاربران است و به شما امکان می دهد بدون باز کردن برگه جدید یا خارج شدن از صفحه فعلی ، در وب جستجو کنید.

انجام جستجوی آنلاین چیزی بیش از استفاده از Google و Bing برای رفتن به وب سایت های خاص است. حتی هنگام خواندن یک صفحه ، ممکن است لازم باشد یک جستجوی اضافی مرتبط با آنچه می خوانید انجام دهید. ممکن است لازم باشد معنای یک کلمه را جستجو کنید ، یا اطلاعات بیشتری درباره سابقه یک اخبار کسب کنید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>