[ad_1]

با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

8 دسامبر 2020

ویندوز بعدی کجاست؟

در هفته نامه رایانه ای این هفته ، ویندوز همچنان پرکاربردترین سیستم عامل در شرکت ها است – ما به دنبال هدف بعدی مایکروسافت هستیم. ما برخی از س keyالات اصلی CIO را برای استراتژی IT 2021 آنها بررسی می کنیم. و ما بهترین روش را در جلوگیری از حملات انکار سرویس توزیع شده (DDoS) تجزیه و تحلیل می کنیم. شماره را هم اکنون بخوانید.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir