ویندوز بعدی کجاست؟


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

8 دسامبر 2020

ویندوز بعدی کجاست؟

در هفته نامه رایانه ای این هفته ، ویندوز همچنان پرکاربردترین سیستم عامل در شرکت ها است – ما به دنبال هدف بعدی مایکروسافت هستیم. ما برخی از س keyالات اصلی CIO را برای استراتژی IT 2021 آنها بررسی می کنیم. و ما بهترین روش را در جلوگیری از حملات انکار سرویس توزیع شده (DDoS) تجزیه و تحلیل می کنیم. شماره را هم اکنون بخوانید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>