پایانه های POS ممکن است دارای برخی آسیب پذیری های جدی امنیتی باشندنقاط ضعف امنیتی در پایانه های POS از Verifone و Ingenico کشف شده است که می توانست به مجرمان اینترنتی اجازه دهد اطلاعات کارت اعتباری را بدزدند ، پایانه های کلون را بزنند و انواع دیگری از کلاهبرداری مالی را مرتکب شوند.

تیمور یونسوف ، محقق مستقل الکسی استننیکوف و رئیس تحقیقات امنیتی تهاجمی در آزمایشگاه تحقیق و توسعه سایبر ، ابتدا آسیب پذیری های سالهای 2018 و 2019 را در ترمینال های POS Verifone VX520 ، Verifone MX و Ingenico Telium 2 کشف کرد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>