[ad_1]

رسمی است: ماشین قدیمی “لال” من دیگر به اندازه کافی خوب نیست. با کنار گذاشتن نیاز ظاهراً ثابت آن به تعمیرات ، افتادگی تودوزی و محو شدن روکش شفاف ، آنچه واقعاً چرخ دنده های من را خرد می کند ، عدم اتصال هوشمند آن است.

مطمئناً ، می توانید استدلال کنید که هدف یک وسیله نقلیه صرفاً رساندن شما از A به B است و هر چیز دیگری یک لوکس غیر ضروری است.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر