پس از آزمایش برنامه اتومبیل متصل فورد ، سخت است که به ماشین “گنگ” معمولی خود برگردم


رسمی است: ماشین قدیمی “لال” من دیگر به اندازه کافی خوب نیست. با کنار گذاشتن نیاز ظاهراً ثابت آن به تعمیرات ، افتادگی تودوزی و محو شدن روکش شفاف ، آنچه واقعاً چرخ دنده های من را خرد می کند ، عدم اتصال هوشمند آن است.

مطمئناً ، می توانید استدلال کنید که هدف یک وسیله نقلیه صرفاً رساندن شما از A به B است و هر چیز دیگری یک لوکس غیر ضروری است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>