در رخ زیر، یک مکانیزم سیلندر و پیستون را تماشا می کنید. اما رخ آنان بسته به جور موتور، نوع سوخت، سیلندرها، سرسیلندر و… به طور کلی تهیه و تنظیم میزان سوخت، زمانبندی تزریق آن در گوشه و کنار احتراق و زمانبندی جرقه زنی شمع اثر گذاری متعددی در پیشگیری از این خلل دارد. اما چرا شاتون کوتاه در شتاب تاثیر میگذارد ؟ تفاوت شاتون کوتاه و بلند در چیست؟ میخواهیم بدانیم پیستون چیست و چه نقشی در عملکرد موتور خودرو بازی میکند؟ در اکثر موتورها برای هر چه بهتر پاک کردن روغن رینگ سوم را از گونه روغنی قرار می دهند. هر گاه حلقه های چدنی مستقیما اهمیت جداره تماس داشته باشند ساییده یا این که صاف می شوند. پیستون های چدنی به ادله سنگینی و همچنین بدنه بزرگتر فقط در ماشین های دیزلی دارای قدرت بالا به کارگیری میشوند. به این برهان هست که در همین وسیله از پیستون لاغر و شاتون بلندتری از موتور مسابقهای طراحی می‌کنند . سر کوچک شاتون تشکیل یک یاتاقان را می دهد که گژنپین یا انگشتی از درون آن میگذرد در درون همین یاتاقان معمولاً یک (بوش به آستریهای قابل تعویض گفته می‌گردد که در سطوح داخلی در معرض سایش کارگزاری میشوند) از فرآورده مس یا این که برنج قرار ارائه می کنند که در تماس کلیدی گژنپین میباشد. همانگونه که ذکر شد پیستون او‌لین قطعه متحرک موتور هست که سبب می شود تا انرژی آزاد شده از احتراق سوخت در دسترس قرار بگیرد. بدنه پیستون به قسمت خارجی آن گفته می‌گردد که در تحت شیارهای رینگ قرار دارد. حلقه های متراکم یک تکه ساخته شده و مدام در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می گیرند. بخش اعظم حلقه های روغن سه تکه بوده و معمولا در آن ها دو بغل رینگی فولادی آب کروم شده به عمل رفته است. شاتون های بلند و کوتاه تفاوتی از لحاظ ساختاری و شکل ظاهری حیاتی نیز ندارند و تنها ارتفاع شاتون های بلند از کوتاه بلند خیس است، اما تفاوت حیاتی آن در کاربرد همین دو نوع است؛ شاتون های بلند وظیفه ساخت قدرت را بر عهده دارا هستند در حالی که شاتون های کوتاه اکثر به جهت سدغت مورد به کار گیری قرار میگیرند. این بوش فی مابین لنگ میل لنگ و انتهای بزرگ شاتون قرار میگیرد؛ و هدف از به کار گیری از آن کمتر سایش و فرسودگی بر اثر اصطکاک است. بین شاتون و میللنگ یاتاقان قرار داراست تا در رخ نرسیدن روانکار، اصطکاک دربین شاتون و میل لنگ منجر سایش و یاتاقان زدن موتور نشود. فرسایش شعاعی به مضمون‌ سایش مرحله دیواره یا کنارههای دامنه و تاج پیستون و خوردگی آنها است. از کروم به جهت کمتر سایش و افزایش مقاومت در برابر ساییدگی به کار گیری می شود. کاهش مرحله تماس پیستون و دیواره بوش یا سیلندر و در عاقبت کمتر اصطکاک و فرسایش این دو. اساسی بیش تر کردن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود ۱۶ بهینه سازی سایت ) مقدار انبساط حرارتی به نحو چشم گیری پیستون تبریز سمند کاهش می یابد. شعاع انحنای پیشانی حلقه پیستون در حدود 0,008 تا 0,013 میلی متر هست در عاقبت خط تماس باریکی پدید می آید که با نیروی زیاد متعددی به جداره سیلندر نیرو وارد می کند. هنگامی حلقه های پیستون را توده می کنیم تنش اول در آن ها به وجود می آید و سبب می شود به جداره سیلندر فشار بیاورند. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در نصیب بالای پیستون میباشند در هر پیستون معمولا 3تا 5 شیار حلقه وجود دارد. کمپرسورهایی وجود دارا‌هستند که اساسی عقب رفتن پیستون، هوای یک سمت، مکش و هوای سمت دیگر، کمپرس می شود. در همین حالت، پیستون، هوا را از سوپاپ 1 مکش کرده و از طرف دیگر، هوای کمپرس شده را از سوپاپ شماره 4 بیرون می کند. برای برطرف کردن همین خلل یعنی ایجاد مخلوط سوخت و هوای فشرده و دوری از گیرکردن پیستون درون سیلندر ، قطر پیستون را تا آنجا که به بدنه سیلندر گیر نکند تبارک صحیح می نمایند و به جهت تولید ادغام فشرده سوخت و هوا از حلقه های ظرافت در دیواره پیستون به کار گیری می کنند. همانگونه که می دانید بالای پیستون گوشه و کنار احتراق می باشد و ادغام سوخت و هوا می بایست در گوشه و کنار احتراق فشرده بشوند تا کلیدی یک جرقه ریز شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به تحت رانده و تولید نیرو و انرژی بنماید؛ چنانچه قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در هنگام فشرده شدن ، از فضای خالی در بین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به صحت انجام نمی شود؛ از طرف دیگر در صورتی که قطر پیستون اکثر از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می کند و قابلیت و امکان حرکت پیدا نمی کند.

ایندکسر