پیش از بلند شدن هواپیمای بدون سرنشین DJI FPV ثبت رسمی می کندهواپیمای بدون سرنشین DJI FPV برای اولین بار در یک ثبت رسمی نزد مقامات آمریکایی ظاهر شده است ، اقدامی که معمولاً پیشنهاد می کند قریب الوقوع پرتاب شود.

همانطور که توسط وب سایت هواپیماهای بدون سرنشین چینی مشاهده شده است کانژاجی، یک پرونده جدید FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) در ایالات متحده برای اولین بار با نام “DJI FPV” نامگذاری می شود و چند سرنخ دیگر در مورد انتظارات ما از یک ماشین پرنده که احتمال دارد به صورت پویا شلیک کند ، به ما می دهد. فیلم پرسرعت 4K.
منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>