پیش بینی می شود نمونه اولیه Canon EOS R7 در طبیعت پیش از راه اندازی 2021 باشد


RF-Mount جدید Canon به نام Canon EOS R7 ظاهراً قبل از راه اندازی 2021 در حال آزمایش است – و انتظار می رود اولین در نوع خود باشد که دارای سنسور APS-C است.

طبق شایعات معتبر Canon ، دو منبع مختلف نشان داده اند که “یک سنسور APS-C مجهز به دوربین RF Mount در طبیعت با گروهی از عکاسان منتخب” ، با یکی از منابع ادعا می کند که دوربین “تقریباً شبیه به Canon EOS R6 “.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>