[ad_1]

با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

15 دسامبر 2020

چگونه امنیت بعد از Covid-19 متفاوت خواهد بود

در هفته نامه رایانه ای این هفته ، دنیای امنیت سایبری احتمالاً هرگز به حالت قبل از همه گیری خود باز نخواهد گشت – ما به آینده نگاه می کنیم. ترکیبی از کار از راه دور و جریان ویدئو فشار بیشتری بر شبکه ها وارد می کند. و ما به چگونگی تغییر تحول دیجیتال در نحوه کارکرد مراکز تماس نگاه می کنیم. شماره را هم اکنون بخوانید.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر