چگونه عسل طبیعی را از تقلبی تشخیص دهیم

در تولید عسل طبیعی زنبورها صرفا از شهد گل­ها و گیاهان تغذیه می­کنند البته در تولید عسل تغذیه­ای علاوه بر شهد گل، زنبوردار به زنبورها محلول آب و شکر نیز می­دهد تا ساخت عسل یک سری برابر شود. وی گفت: عسلی که به وسیله زنبور عسل ساخت شده باشد وقتی که در دهان قرار میگیرد بوسیله مخاط دهن و رگهای پایین زبانی جذب میشود، برعکس عسلهای دستساز که مثل آب نبات روی زبان ما‌نده و خیلی دیر حل میشود. بسته به کیفیت عسل و جور گیاهی که زنبور از آن تغذیه کرده است بها عسل متعدد می باشد و به این ترتیب برای قیمت عسل ملاک مشخصی وجود ندارد. کافی است چند قطره از عسل را بر روی کاغذ بریزید، بههیچعنوان جذب برگه نخواهد شد، درحالیکه عسل تقلبی بهسرعت بر روی کاغذ جذب میشود. تنها به اندازه میباشد یکسری قطره از آن را درون یک لیوان آب بریزید و اذن بدهید که تماما یکدست شود. تشخیص طبیعی بودن عسل گروه ای از پارامترهایی است که گفته شد؛ اما اندازه گیری بعضا از مقادیر در عسل بوسیله آزمایشگاه نیز در تشخیص اثر گذاری دارد. در همین مقاله، اهمیت نکته ها ارزشمندی آشنا خواهید شد که شما را در برآورد بها عسل طبیعی و خرید بهترین مدل آن یاری خواهند کرد. در صورتی که یک واحد از آن را انقطاع کنید، همانند سایر پیاله عسل، یک مقدار چسبندگی، رنگ، طعم و وزن دارد. عسلی که مرغوب باشد و چسبندگی فوقالعاده داشته باشد بهصورت یک نخ، سرازیر میگردد و تا به پیاله پایینی رسد از کاسه بالایی دل نمیکند. پیاله عسل را با طول حدود یک متر سرازیر کنید و یک فن نازک عسل را به پیاله دوم سرازیر کنید. عسل خالص نباید جذب شود، حیاتی همین وجود متاسفانه محصولاتی که اهمیت ناخالصی شربت شکر هستند هم این خصوصیت را از خویش نشان می دهند. فکر کنم کمی گیج شدید و همین سوال به جهت شما پیش آمد که چرا همین گزینه را جز طریق های تشخیص آوردم ..! 2. اصلی آزمونهای نخستین و دوم که به جهت سنجش مقدار چسبندگی عسل ذکر کردیم و تحلیل میزان کش آمدن عسل، میتوانیم متعددی و کمی رطوبت آن را دریابیم. یک ظرف همراه اصلی عسل، نظیر پارچ یا ظرفی که مجرای سرریز آن رشته رشته و باریک باشد و کاسه دیگر که عسل را در آن عسل طبیعی سبلان بریزید. 3. یک پیاله شیشهای معمولی مثل جام را پر از آب سرد کنید. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم عسل طبیعی را از کجا بشناسیم لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
7- تراتل را تا مینیمم آن پایین بیاورید