[ad_1]

ممکن است واکسن ویروس کرونا در راه باشد – اما این بدان معنا نیست که به زودی دنیا به حالت سابق خود بازگردد.

امیدوارم ، قفل های متناوب ، فاصله اجتماعی و محدودیت های خردکننده در بخش مهمان نوازی برای مدت زمان طولانی تری ادامه پیدا نکند. اما همچنین واضح است که برخی چیزها برای همیشه تغییر کرده اند. بسیاری از مشاغل در حال فکر کردن در مورد آنچه که “عادی بعدی” نامیده می شود – و آنچه ممکن است منجر شود.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر