چگونه Covid-19 نوآوری فناوری را در NHS تسریع کرده است


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

24 نوامبر 2020

چگونه Covid-19 نوآوری فناوری را در NHS تسریع کرده است

از بین همه کارهای وحشتناک Covid ، آنچه انجام داده است سرعت بخشیدن به سفر دیجیتال است. در این شماره از Computer Weekly ، ما به برنامه ردیابی و ردیابی می پردازیم که با سرعت سرسام آور توسعه یافته و افزایش یافته است ، و بررسی می کنیم که چگونه همه گیر شدن فناوری جدید مانند هوش مصنوعی و ابزارهای کنفرانس ویدیویی در NHS Trust را تسریع کرده است . ما همچنین برخی تحقیقات در مورد تأثیر Covid بر هزینه های فناوری اطلاعات را ارائه می دهیم. شماره را هم اکنون بخوانید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>