چگونه Mastercard پرداخت دیجیتال را به دوره جدیدی منتقل می کند


با تشکر از شما برای پیوستن

به خود دسترسی پیدا کنید طرفدار + مطالب زیر

17 نوامبر 2020

چگونه Mastercard پرداخت دیجیتال را به دوره جدیدی منتقل می کند

در هفته نامه رایانه ای این هفته ، ما با Mastercard درمورد نحوه استفاده کارت اعتباری غول پیکر از فن آوری های جدید برای انتقال دیجیتال به دوره جدید صحبت می کنیم. پس از ماه ها عدم اطمینان بی سابقه ، ما از CIO ها می خواهیم که چطور برای 12 ماه آینده برنامه ریزی می کنند. و ما بررسی می کنیم که چگونه رشد کار از راه دور بر حقوق IT تأثیر می گذارد. شماره را هم اکنون بخوانید.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>