کارگردان می گوید HBO Max می تواند حق رای دادن Dune را بکشداوضاع در هالیوود داغ می شود و دنیس ویلنوو ، مدیر Dune ، به گروهی از انتقادات علیه برادران وارنر برای تصمیم گیری برای راه اندازی کل فیلم های 2021 خود در HBO Max ، در همان روز اکران در سینماها ، پیوست.

ویلنو با انتقاد از تصمیمی که گفته می شود “در اخبار” از آن مطلع شده است ، مقاله ای عصبانی و صمیمانه را برای ورایتی نوشت ، و توضیح داد که چگونه از فیلمسازان کمی در مورد برنامه های توزیع آثارشان مشاوره گرفته شده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>