کمبود کارت گرافیک AMD و انویدیا می تواند تا فوریه 2021 ادامه یابدگفته می شود که کمبود حافظه GDDR6 در جهان در تأمین مشکلات پردازنده های گرافیکی AMD Radeon RX 6000 و Nvidia RTX 3000 نقش دارد.

این بر اساس گزارشی از نشریه فرانسوی Cowcotland است که ادعا می کند AMD و Nvidia از محدودیت های عرضه GDDR6 رنج برده اند و احتمالاً تا اوایل سال آینده با کمبودهایی روبرو خواهند شد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>