گفته می شود انویدیا RTX 2060 و 2060 Super با وجود مشکلات سهام RTX 3000 متوقف شده اندگفته می شود که انویدیا تولید آخرین پردازنده های گرافیکی GeForce RTX 2060 و GeForce RTX 2060 Super نسل قبلی خود را متوقف کرده است ، با وجود مشکلات موجود در کارت های گرافیک سری RTX 3000.

به گفته Overclockers.ru ، ظرفیت تولید هر دو کارت “کاملاً متوقف شده است” و تمام پردازنده های گرافیکی موجود قبل از آن هم اکنون توسط شرکای اضافی Nvidia فروخته شده اند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>