[ad_1]

Cyberpunk 2077 در پردازنده های AMD کاملاً پتانسیل خود را ندارد ، یا حداقل این مورد با بازخورد آنلاین زیادی همراه است.

VideoCardz گزارشی در مورد Reddit در مورد این موضوع کشف کرد ، که به نظر می رسد در مورد SMT کار نمی کند – این همزمان چند رشته است ، و اشکال آشکار به این معنی است که پردازنده های AMD فقط از هسته های فیزیکی خود استفاده می کنند ، به جای تعداد کامل رشته های موجود در آنها .

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir