گوگل به کاربران Gmail ، Drive ، Photos هشدار می دهد که پرونده های آنها به زودی حذف می شودGoogle در صورت عدم پایبندی به آخرین قوانین غول جستجو ، از طریق ایمیل به کاربران اطلاع می دهد که محتوای Gmail ، Google Photos و Google Drive آنها برای همیشه حذف می شود.

این شرکت در ایمیلی که به کاربرانی که قبلاً از یک یا چند محصول آسیب دیده در فضای ذخیره سازی حساب Google خود استفاده کرده بودند ارسال شده بود ، کاربران را در مورد تغییرات سیاست ذخیره سازی ابری خود که از اول ژوئن 2021 اجرا می شود ، هشدار داد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>