10 بهترین کالای ویژه سیمپسون برای کریسمس


از آنجا که محصولات ویژه کریسمس برای انتخاب وجود ندارد ، هیچ کمبودی ندارند – حتی جنگ ستارگان لگو هم از آن سو پریده است! اما محصولات ویژه کریسمس سیمپسونها همیشه جایگاه ویژه ای در قلب طرفداران داشته است – و اکنون همه آنها در یک مکان در خانه جدید خود در دیزنی پلاس جمع شده اند.

در واقع ، اولین قسمت سیمپسونها برای پخش ویژه کریسمس بود. در 30 سال شادی پس از آن ، فصل تعطیلات به عنوان زمینه بسیاری از بهترین نسخه های سیمپسونها عمل کرده است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>