[ad_1]

گزارش اخیر نشان داد که جرایم اینترنتی 27 میلیارد پوند در سال برای اقتصاد انگلیس هزینه دارد ، در حالی که افراد و مشاغل کوچک بیشتر در معرض حملات مربوط به سایبر هستند. مدتی است که کارشناسان از کسب و کارها خواسته اند تا دفاعیات امنیتی خود را افزایش دهند زیرا هزینه های مالی نقض ها همزمان با افزایش تهدیدها رشد می کند.

طبق گزارش آمادگی سایبری 2020 Hiscox ، تلفات سایبری در سال گذشته در سراسر جهان تقریباً 6 برابر افزایش یافته است. بیشترین ضرر در اثر یک حادثه سایبری در انگلیس مشاهده شد که 15.8 میلیون دلار برای این شرکت هزینه دربرداشت. از آنجا که مصرف کنندگان و مشاغل بیشتری در پاسخ به Covid-19 به خدمات آنلاین اعتماد می کنند ، این ارقام احتمالاً در سال 2021 حتی بیشتر خواهد شد.

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر