Adobe به Flash Player بروزرسانی نهایی خود را داده است (و مداحی)در حالی که به نظر می رسد از بین رفتن افزونه مرورگر Adobe تقریباً یک دهه است که خود را درگیر می کند ، Flash Player سرانجام به روزرسانی نهایی خود را با عنوان AIR 32 همراه با مداحی دریافت کرد.

آن را به دلیل ارتباط خود با بازی های ساده مرورگر دوست داشته باشید ، یا اینکه به دلیل توانایی دعوت از هکرها با آغوش خوشامدگویی نفرت داشته باشید ، هر کسی که از اواخر دهه 90 در اینترنت حضور داشته باشد این نرم افزار به یاد ماندنی را تجربه خواهد کرد.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>