[ad_1]

Adobe ادغام های جدیدی را با Power Automate مایکروسافت آغاز کرده است که باید اکوسیستم PDF آن را برای توسعه دهندگان جذاب تر کند. بیش از 20 اقدام PDF محور جدید از API PDF Tools Adobe در Power Automate در حال انجام است.

Vibhor Kapoor ، مدیر ارشد بازاریابی خدمات اسناد در Adobe ، توضیح داد: “مشاغل اکنون می توانند بدون نوشتن کد با اتصال جدید Adobe PDF Tools برای Microsoft Power Automate ، به راحتی گردش مدارک دیجیتال را ایجاد کنند.” “این اتصال شامل بیش از بیست اقدام PDF است که می تواند وظایف معمول سند مانند ایجاد PDF از اسناد در یک پوشه OneDrive را خودکار کرده و سپس آن را از طریق ایمیل ارسال کند. رابط PDF Tools API به سایر اتصالات Adobe برای Power Automate از جمله Adobe Sign برای اتوماسیون گردش کار مشترک با امضای الکترونیکی می پیوندد. “

[ad_2]

منبع: tadrisriazi-news.ir

ایندکسر