Back 4 Blood Left 4 Dead 3 است که هرگز از Valve نخواهیم گرفتTurtle Rock ، توسعه دهنده ای است که توسط مجموعه ای از توسعه دهندگان که روی Left 4 Dead و Left 4 Dead 2 کار کردند ، Back 4 Blood را در The Game Awards 2020 اعلام کرد.

این بازی ظاهراً تأثیرات خود را بر روی آستین های خود می پوشد ، زیرا این یک بازی چهار نفره برای بقا در برابر یک گروه انبوه زامبی است ، و بسیاری از موارد خاص آلوده برای جالب نگه داشتن آن. در واقع ، Left 4 Dead 3 در همه به جز نام است.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>