Chrome ورود به سیستم حساب ها و پرداخت ها را از همیشه آسان تر می کندکاربران Chrome در Android دریافتند که ورود سریع اطلاعات ورود به سیستم و جزئیات پرداخت از همیشه آسان تر است. گوگل اعلام کرده است که به زودی امکان ورود به وب سایت ها با یک ضربه وجود دارد ، بدون توجه به اینکه آیا تصمیم گرفته اید این داده ها را بین دستگاه ها همگام سازی کنید.

روش جدید ورود به سیستم به استفاده از حساب Google متکی است و شرکت توضیح می دهد که انعطاف پذیر و همه کاره است. همچنین تغییرات مهمی در چشم انداز وجود دارد که روند پرداخت در Chrome را برای Android ساده می کند.


منبع: tadrisriazi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>